12
sre, maj
×

Greška

Strange, but missing GJFields library for /home/kps/public_html/plugins/content/autoreadmore/autoreadmore.php
The library should be installed together with the extension... Anyway, reinstall it: GJFields

Smrtna presuda srpskoj državi i srpskom narodu odavno je skrojena na liniji Vašington Brisel uz ne malu pomoć ostalih zapadnih „prijatelja“ . Za realizaciju takvog projekta koji se sprovodi u fazama nije dovoljan samo spoljni pritisak, već su neophodni i domaći pomagači.Da bismo shvatili da specijalni rat protiv srpskog naroda i Republike Srbije od strane Zapada nikada nije ni prestajao u modernoj istoriji, osvrnućemo se na poslednja dešavanja u Srbiji. Suština stvari je u nečemu što bismo definisali geostrateškim interesom Zapada da Republika Srbija nestane sa geografske karte sveta. Ovo je pre svega odraz mišljenja na Zapadu da su Srbi istorijski brana prodora Zapada ka Istoku , bez obzira ko je na čelu srpske države. Čak ni ovakva prozapadna i interesima srpskog naroda suprotstavljena vlast nije dobra garancija za ostvarivanje cilja rasturanja Srbije, jer zbog nestabilne političke i krajnje teške ekonomske situacije može biti zamenjena vlašću kojoj će interesi srpskog naroda i Republike Srbije biti iznad bilo kakvih ličnih i stranačkih interesa. Zbog toga se i pribegava neprestanom specijalnom ratu kako bi se izmenila svest srpskog naroda. On se pre svega ogleda u tome da se neprestano nameće osećaj krivice za rat u bivšoj SFRJ srpskom narodu, iako je samo srpski narod imao interes da se SFRJ očuva. Nameće se svim mogućim falsifikatima da su Srbi genocidno nastrojen narod protiv  koga su sva moguća sredstva dozvoljena ( pogledajte na šta liče holivudski filmovi u kojima se pojavljuju srpski likovi). Time se opravdava varvarsko i zločinačko bombardovanje svih teritorija na kojima živi srpski narod od strane NATO pakta koji je kulminaciju doživeo 1999.god. Rat protv Srba je dozvoljen svim vojnim sredstvima do upotrebe osiromašenog uranijuma ( iskorišćeno gorivo u nuklearim elektranama sa kojim SAD nije znala šta će, pošto skladištenje tog nuklearnog otpada predstavlja ekološki i tehnološki, kao i finansijski problem ) koji je sručen nama na glavu. Posledice toga osećamo svi mi, jer nam je zagađeno zemljište, voda i vazduh za dugi niz godina, i što je za posledicu imalo drastičan porast malignih oboljenja o kojima marionetska vlast ne govori ništa, jer bi inače morala da tuži svoje mentore za ratne zločine. Deset godina kasnije uveliko  se od strane marionetske i kompradorske vlasti (komprador na portugalskom označava „stručnjaka“ za varvarska pitanja )  otvara pitanje priključenja Srbije NATO paktu. Obrazloženje je: kao sve zemlje u okruženju su članice NATO pakta, pa zbog svoje sigrnosti i Srbija mora da se pridruži Nato paktu. Znači, ako nećemo da se pridružimo NATO-u reskiramo agresiju NATO-a na nas. Postanimo članica NATO-a da bi nas NATO štitio od NATO-a.Zašto nam kompradori ne kažu da li smo mi ugroženi možda od Ruske Federacije , Kine, Indije ili možda Brazila i Japana pa nam je potrebna zaštita NATOa. Srbija i srpski narod su samo dobra laboratorija za mnogo veći zalogaj koji se zove Ruska federacija.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 5476

2

Tehnološki, čovečanstvo nikada nije bilo bliže komunizmu, ideološki, nikad dalje.Prema „dijalektici“, čovečanstvo bi moralo da se razvija uzlaznom linijom,što znači putem veće slobode i blagostanja za sve ljude. Međutim naša stvarnost opterećena ratovima, nezaposlenošću, glađu, besomučnim iscrpljivanjem neobnovljivih resursa kao što su energenti, voda, vazduh  i zemljište, očigledno pokazuje da se čovečanstvo kreće u suprotnom smeru. Čovečanstvo bi se razumno i odgovorno ponašalo kada bi trošilo samo energiju iz izvora koji se samoobnavljaju kao što su energija Sunca, plime, vetra,biomase itd. Energiju koju dobija iz uglja, nafte i gasa trebalo bi ostaviti kao neprikosnovenu rezervu budućim generacijama.

Neki „naučnici“ i apologete kapitalizma ističu da nije pronađena motivacija za rad ljudi u socijalizmu. Oni smatraju da su u kapitalizmu ljudi motivisani da rade, ali da će motivacija nestati u višem društvenom uređenju. Zaključak se nameće sam po sebi. Čovek može vredno raditi, pronalaziti i stvarati u uslovima kapitalističke eksploatacije i ekonomske prinude, ali ne i u uslovima društvene  ravnopravnosti i slobode. Naravno, to je ordinarna laž.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 5373

 

Uvod

Satanizacijom srpskog naroda u zapadnim medijima, počela je priprema za programirani raspad SFRJ , gde će jedini krivac za krvavi raspad biti srpski narod i Srbija. Još mnogo pre početka građanskog rata u bivšoj SFRJ počela je najpre medijska, a potom i politička satanizacija Srba. Naravno, politika je prva dala mig medijima da se sa satanizacijom počne. Suština stvari je u tome da je jedino srpski narod imao interes da se sačuva SFRJ, jer je jedino srpski narod nakaradnom podelom zemlje na republike bivše SFRJ ostao kao manjina u mnogima od njih. Zbog toga i jeste životni interes srpskog naroda bio da Jugoslavija opstane kao država. Zapadu, pri tom mislimo na SAD i vodeće članice Evropske Unije ( Nemačka pre svih ), kao i Vatikanu glavni interes je bio da se po svaku cenu spreči stvaranje jake države srpskog naroda na prostorima bivše SFRJ. Taj proces rasturanja srpske države i dalje traje, nažalost svesno ili nesvesno i uz pomoć vladajućeg režima, sada u formi globalizacije. Ideja globalizacije se može izraziti u nekoliko neoliberalnih mantri: ceo svet mora biti jedno tržište, sve i svako mora biti na prodaju. To je ideologija globalnog krupnog kapitala koji je preuzeo mnoge nacionalne privrede sa svim njihovim bogatstvima i integrisao ih u postojeći hijerarhijski sistem eksploatacije i dominacije. Na vrhu tog sistema su svetske plutokrate sa sedištem u Njujorku, njihov politički deo sa sedištem u Vašingtonu, kao i vojni deo sa sedištem u Pentagonu. Ispod njih su niži nivoi oligarha iz Evrope sa političkim pomagačima iz Brisela. Na dnu te strukture moći su nacionalni političari, biznismeni, novinari i ekonomisti čiji je osnovni zadatak pretvaranje domaćeg stanovništva u mirnu, poslušnu i za sistem lako iskoristivu radnu snagu ( beslovesnu tegleću marvu i stoku ).

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 4900

Među mnogobrojnim problemima koje komunistički pokret u Srbiji ima, a to su pre svega rascepkanost na mnogo marginalnih partijica i narcisoidnosti njihovih liderčića, najveći problem predstavljaju one „komunističke“ partije čiji čelni ljudi svojim mogućnostima nisu dostojni vođenja partija komunističke orijentacije. Njihovi kapaciteti jednostavno ne odgovaraju pozicijama na kojima se nalaze. Ulazeći na sajtove nekih komunističkih partija, primećuje se elementarna nepismenost. Besmislene rečenice, frazeologija izvučena iz konteksta, začinjena nekim novim nazovi „pravopisom“ izaziva podsmeh. Ako je takvo vođstvo, kakvo li je tek članstvo? Javni nastupi takvih ličnosti služe samo za uveseljavanje naroda i za podsmeh samoj ideji komunizma. Ako je neko posvađan sa elementarnom logikom, posvađan sa gramatikom, elementarno nepristojan, neko ko ima problema da izrazi sopstvene misli, onda takva osoba predstavlja samo smetnju širenju ideja komunizma. Ne mogu ljudi bez škole širiti ideje koje u suštini ne razumeju. Jedna od osnovnih ideja komunizma je permanentno obrazovanje da bi se čovek u saznajnom pogledu izgrađivao kao svesno biće. Ako neko ništa nije pročitao u životu jer mu problem predstavlja 30 slova srpskog jezika, onda ni ne čudi što su te „ vođe“ od komunističkih ideja daleko hiljadama svetlosnih godina.

Opširnije...
Komentar (0) Hits: 5259

Ovim tekstom ćemo osvetliti prave uzroke krize koja je gurnula celokupno čovečanstvo na ivicu kolapsa. Kapitalističko društveno uređenje neminovno proizvodi krize, jer suština kapitalističke proizvodnje nije zadovoljavanje potreba društva, već isključivo profit. Kada se tome pridodaju interesi vladajućih neformalnih gospodara sveta, onda ni ne čudi da se svet nalazi na ivici katastrofe.

Osnovni i glavni razlog sadašnje ekonomske krize može se sa sigurnošću povezati sa Niksonovom administracijom, odnosno sa 1971.god. kada je američki dolar izgubio zlatnu podlogu. Kako više nije bilo monetarnog sidra u vidu zlatne podloge, niko više nije mogao da spreči nekontrolisano štampanje dolara. Kako je to bilo moguće? Treba znati da američki dolar ne štampa Vlada SAD, već ga štampaju Federalne Rezerve. Federalne Rezerve drugim rečima imaju emisionu ulogu Centralne banke SAD, ali Federalne Rezerve su privatna firma čiji su jedini akcionari 13 porodica među kojima su najpoznatiji neizbežni Roštildi, Rokfeleri, Morganovi i engleska kraljica.
Opširnije...
Komentar (0) Hits: 4526

Svakom dobronamernom čoveku prođe jeza od ugovorenog oblika autonomije Vojvodine. Očito je da je napravljena još jedna država na teritoriji Srbije. Da ne bismo nabrajali koje sve nadležnosti republike Srbije preuzima A P Vojvodina, nabrojaćemo koje nadležnosti nedostaju A P Vojvodini da postane država. To su još samo vojska, valuta i granični prelazi koje treba da preuzme APV, kao i novi granični prelazi prema ostalom delu Srbije. Ova vlast pristaje na sve, samo da bi sačuvali 126 mesta u Skupštini i beskonačno vladali. Ako nisu lični ekonomski interesi u pitanju, onda se ni za živu glavu nije smelo pristati na Čankove ucene. Međutim, lični,grupni i partijski interesi su iznad državnih interesa i zato može zarad njih da se teritorija Srbije čerupa do svođenja Srbije na beogradski pašaluk. Sva priča o decentralizaciji Srbije pada u vodu kada se na nivou Vojvodine uvodi centralizacija neviđenih razmera. Ako se želelo izvesti decentralizacija Srbije, onda je jedino bilo logično da se daju veća ovlašćenja i sredstva opštinama. To je jedini pravi oblik decentralizacije.
A moglo se i sledeće: da se na primer AP Vojvodina podeliti na regije Banat , Srem i Bačku, jer upravo ti delovi predstavljaju regionalne celine, pa da oni imaju sve nadležnosti koje sada pripadaju AP Vojvodini.
Opširnije...
Komentar (0) Hits: 4093

PREKO LEŠEVA DO „EVRIĆA“

Prevod pisma jednog farmaceuta koji se bavi analizom lekova i njihovog uticaja na ljude: Ja sam kvalifikovani farmaceut. Istraživao sam vakcinu svinjskog gripa koju je naša vlada kupila za nas (koristeći naš novac) i koja je sto puta opasnija od svinjskog gripa. Da li znate da su proizvođači vakcine protiv svinjskog gripa zatražili od vlade izuzeće od mogućih tužbi u slučaju da vakcine uzrokuju štetu na ljudima?

Ako ste napravili vakcinu za koju znate da je deluje, zašto bi vam onda bilo potrebno pravno izuzeće u slučaju neželjenih posledica na ljudima? Zar to nije veliki znak upozorenja za sve nas? Virus Svinjskog gripa ubio je oko 2 / 3000 ljudi ukupno. Običan grip ubija 40 000 ljudi godišnje, pa zašto se onda štitimo od Svinjskog gripa a ne od običnog gripa? Da li to smisla? Zbog čega se onda podiže ovolika panika?
Vakcina protiv Svinjskog gripa sadrži 2 užasno opasne stvari - jedna se zove thimerosol. U njegovom sastavu je 50% žive. Thimerosol se veže na receptore u mozgu i zapravo, uzrokuje oštećenja mozga. Je li pametano ubrizgavati thimerosol, i dobiti oštećenje mozga, spustivši pri tom IQ ljudi za 10 bodova, kao i brojna druga oštećenja, kako bi se izbeglo dobijanje gripa koji ubija 95% manje ljudi nego obični grip?
Opširnije...
Komentar (0) Hits: 4451

Još članaka...

decembar 22, 2018
imperio 10
Prilozi saradnika Neo Marx

Demokratija Američke Administracije - Saopštenje Vlade Bolivijske Republike Venecuele

Vlada Bolivarske Republike Venecue obaveštava da je dana 12. decembra, na konferenciji za novinare međunarodnih medija, predsednik Republike Nikolas Maduro Moros objavio niz informacija koje otkrivaju postojanje novog plana za podrivanje demokratske…
jun 22, 2018
Iz našeg ugla - KPS Neo Marx

Izdaja Srbije

Da bi naši čitaoci lakše i u potpunosti razumeli “igre” oko Kosova i Metohije i veličinu izdaje “srpskih” vlasti, moramo se vratiti malo unazad. Uvođenjem “demokratije” u srpsko društvo, izvršena je prva i najveća prevara. Dobili smo politikante pod potpunom…

Promena svesti

maj 05, 2018 7954
Srpska napredna stranka nije normalna politička organizacija.Od kako je stvorena…

„IZBORI“

mar 18, 2018 8006
izbori
Šteta je trošiti reči na beogradske ili bilo kakve „izbore“ u okupiranoj zemlji kao što…

Hajdegerova filozofija u svetlu životvornog humanizma

jan 20, 2018 13955
Studija koja se nalazi pred čitaocem nije proizvod stvaralačke radosti, već stvaralačke…

Komunistički Pokret Srbije - Karakter i ciljevi

nov 29, 2017 7806
communist
Zar smo zaista toliko naivni da ćemo poverovati da će najpokvareniji i najnemoralniji…

Izdvajamo